Whipple

no image Whipple to amerykańskie miasto mieszczące się w powiecie Washington. Miejscowość jest częścią stanu OH. W 2010 roku Whipple charakteryzowała liczba mieszkańców na poziomie -999. Miejscowość ta jest usytuowana na wysokości 197 metrów n.p.m. W systemie amerykańskim wartość ta jest równa 646 stóp n.p.m. Whipple posiada następujące współrzędne geograficzne: szerokość 39,5222959, długość -81,4145647. Miejscowość ta została ujęta w systemie GNIS. Przyznano jej numer 1047862.
Cape Pole screen

Cape Pole

Cape Pole to amerykańskie miasto położone w powiecie Prince of Wales-Outer Ketchikan. Miasto jest częścią stanu...
Inglis screen

Inglis

Inglis to amerykańskie miasto położone w powiecie Levy. Miejscowość wchodzi w skład stanu FL. W 2010 roku Inglis...