Webster

no image Webster to amerykańskie miasto mieszczące się w powiecie Jackson. Miejscowość wchodzi w skład stanu NC. W 2010 roku Webster charakteryzowała populacja na poziomie 363. Miejscowość ta jest zlokalizowana na wysokości 656 metrów n.p.m. W systemie anglosaskim wysokość ta jest równa 2152 stóp n.p.m. Webster posiada następujące współrzędne geograficzne: szerokość 35,346211, długość -83,2193132. Miejscowość ta została umieszczona w systemie GNIS. Nadano jej numer 1023145.
Cape Pole screen

Cape Pole

Cape Pole to amerykańskie miasto położone w powiecie Prince of Wales-Outer Ketchikan. Miasto jest częścią stanu...
Inglis screen

Inglis

Inglis to amerykańskie miasto położone w powiecie Levy. Miejscowość wchodzi w skład stanu FL. W 2010 roku Inglis...