Turnbull

no image Turnbull to amerykańskie miasto mieszczące się w powiecie Brevard. Miejscowość wchodzi w skład stanu FL. W 2010 roku Turnbull cechowała populacja na poziomie -999. Miejscowość ta jest położona na wysokości 8 metrów n.p.m. W systemie amerykańskim wartość ta jest równa 26 stóp n.p.m. Turnbull ma następujące współrzędne geograficzne: szerokość 28,7102713, długość -80,8622767. Miejscowość ta została ujęta w systemie GNIS. Przyznano jej numer 295678.
Cape Pole screen

Cape Pole

Cape Pole to amerykańskie miasto położone w powiecie Prince of Wales-Outer Ketchikan. Miasto jest częścią stanu...
Inglis screen

Inglis

Inglis to amerykańskie miasto położone w powiecie Levy. Miejscowość wchodzi w skład stanu FL. W 2010 roku Inglis...