Stamford

no image Stamford to amerykańskie miasto mieszczące się w powiecie Delaware. Miasto jest częścią stanu NY. W 2010 roku Stamford charakteryzowała populacja na poziomie 1119. Miejscowość ta jest usytuowana na wysokości 554 metrów n.p.m. W systemie anglosaskim wartość ta wynosi 1818 stóp n.p.m. Stamford ma następujące współrzędne geograficzne: szerokość 42,4073024, długość -74,614318. Miejscowość ta została skatalogowana w rejestrze GNIS. Nadano jej numer 966210.
Cape Pole screen

Cape Pole

Cape Pole to amerykańskie miasto położone w powiecie Prince of Wales-Outer Ketchikan. Miasto jest częścią stanu...
Inglis screen

Inglis

Inglis to amerykańskie miasto położone w powiecie Levy. Miejscowość wchodzi w skład stanu FL. W 2010 roku Inglis...