Iredell

no image Iredell to amerykańskie miasto zlokalizowane w powiecie Bosque. Miejscowość wchodzi w skład stanu TX. W 2010 roku Iredell cechowała populacja na poziomie 339. Miejscowość ta jest zlokalizowana na wysokości 275 metrów n.p.m. W systemie anglosaskim wartość ta jest równa 902 stóp n.p.m. Iredell ma następujące współrzędne geograficzne: szerokość 31,9851488, długość -97,8719741. Miejscowość ta została umieszczona w systemie GNIS. Przyznano jej numer 1338491.
Cape Pole screen

Cape Pole

Cape Pole to amerykańskie miasto położone w powiecie Prince of Wales-Outer Ketchikan. Miasto jest częścią stanu...
Inglis screen

Inglis

Inglis to amerykańskie miasto położone w powiecie Levy. Miejscowość wchodzi w skład stanu FL. W 2010 roku Inglis...