Idanha

no image Idanha to amerykańskie miasto mieszczące się w powiecie Marion. Miejscowość jest częścią stanu OR. W 2010 roku Idanha cechowała populacja na poziomie 134. Miejscowość ta jest usytuowana na wysokości 533 metrów n.p.m. W systemie amerykańskim wartość ta jest równa 1749 stóp n.p.m. Idanha ma następujące współrzędne geograficzne: szerokość 44,7026218, długość -122,0786855. Miejscowość ta została umieszczona w systemie GNIS. Przyznano jej numer 1143981.
Cape Pole screen

Cape Pole

Cape Pole to amerykańskie miasto położone w powiecie Prince of Wales-Outer Ketchikan. Miasto jest częścią stanu...
Inglis screen

Inglis

Inglis to amerykańskie miasto położone w powiecie Levy. Miejscowość wchodzi w skład stanu FL. W 2010 roku Inglis...