Glen Haven

no image Glen Haven to amerykańskie miasto położone w powiecie DeKalb. Miasto wchodzi w skład stanu GA. W 2010 roku Glen Haven cechowała populacja na poziomie -999. Miejscowość ta jest usytuowana na wysokości 296 metrów n.p.m. W systemie amerykańskim wartość ta jest równa 971 stóp n.p.m. Glen Haven ma następujące współrzędne geograficzne: szerokość 33,743995, długość -84,217976. Miejscowość ta została ujęta w rejestrze GNIS. Przyznano jej numer 331816.
Cape Pole screen

Cape Pole

Cape Pole to amerykańskie miasto położone w powiecie Prince of Wales-Outer Ketchikan. Miasto jest częścią stanu...
Inglis screen

Inglis

Inglis to amerykańskie miasto położone w powiecie Levy. Miejscowość wchodzi w skład stanu FL. W 2010 roku Inglis...