Farwell

no image Farwell to amerykańskie miasto położone w powiecie Parmer. Miejscowość wchodzi w skład stanu TX. W 2010 roku Farwell cechowała populacja na poziomie 1363. Miejscowość ta jest usytuowana na wysokości 1263 metrów n.p.m. W systemie amerykańskim wysokość ta jest równa 4144 stóp n.p.m. Farwell posiada następujące współrzędne geograficzne: szerokość 34,383409, długość -103,0380016. Miejscowość ta została umieszczona w systemie GNIS. Nadano jej numer 1357260.
Cape Pole screen

Cape Pole

Cape Pole to amerykańskie miasto położone w powiecie Prince of Wales-Outer Ketchikan. Miasto jest częścią stanu...
Inglis screen

Inglis

Inglis to amerykańskie miasto położone w powiecie Levy. Miejscowość wchodzi w skład stanu FL. W 2010 roku Inglis...