Bovina

no image Bovina to amerykańskie miasto mieszczące się w powiecie Parmer. Miasto wchodzi w skład stanu TX. W 2010 roku Bovina cechowała liczba mieszkańców na poziomie 1868. Miejscowość ta jest zlokalizowana na wysokości 1240 metrów n.p.m. W systemie amerykańskim wielkość ta jest równa 4068 stóp n.p.m. Bovina posiada następujące współrzędne geograficzne: szerokość 34,5136823, długość -102,8829977. Miejscowość ta została ujęta w systemie GNIS. Przyznano jej numer 1352728.
Cape Pole screen

Cape Pole

Cape Pole to amerykańskie miasto położone w powiecie Prince of Wales-Outer Ketchikan. Miasto jest częścią stanu...
Inglis screen

Inglis

Inglis to amerykańskie miasto położone w powiecie Levy. Miejscowość wchodzi w skład stanu FL. W 2010 roku Inglis...